Generalforsamlinger

Generalforsamling 2021

Ifølge foreningens vedtægter skal den årlige ordinære generalforsamling afholdes inden udgangen af marts måned. 
På grund af myndighedernes retningslinjer for forsamlinger ser bestyrelsen sig desværre ikke i stand til at kunne indkalde til, og gennemføre, en ordinær generalforsamling indenfor disse rammer.
Det kommer formodentlig ikke som den helt store overraskelse, og vi har da (heldigvis) også afholdt den seneste ordinære generalforsamling for blot fire en halv måned siden. 

Bestyrelsen indkalder til ordinær generalforsamling for 2021 lige så snart myndighedernes retningslinjer for forsamlinger åbner mulighed for det. 

Indkaldelse til generalforsamling 2020, samt regnskab og budget 2019/2020.
Sendt 5. oktober 2020 via email til medlemmerne.

Referat af generalforsamlingen 2020
Sendt 7. november 2020 via email til medlemmerne.