Lidt historie om KMK

 

Den første motorbådsklub i København blev stiftet den 31. maj 1916. Stifterne var en gruppe bådejere med bådplads i Frederiksholms Kanal foran Wedels Palæ. Desuden deltog enkelte bådejere med bådplads i Christianshavns Kanal.  Klubben var fra starten forbeholdt motorbådsejere og talte i alt 16 sådanne. Senere samme år indgik klubben en kontrakt med Grev Frijs i Wedels Palæ om leje af bolværkspladser i kanalen. Den nuværende Bro 3 er således klubbens første hjemsted.

De første år blev klubben i nogle sammenhænge benævnt ”Københavns Motorbådsklub” og i andre forbindelser ”Motorbådsklubben København”, men den 31. maj 1923 vedtog man på en generalforsamling at ændre klubbens navn til ”København Motorbådsklub”. Det har siden i en periode været diskuteret, hvorvidt KMK’s alder skal regnes fra 1916 eller 1923, men det ser ud til, at 1923 er blevet det foretrukne fødselsår, idet klubbens 75 års jubilæum blev fejret i1998.

Broerne i Frederiksholms Kanal forblev i mange år klubbens tilholdssted i sejlsæsonen. Hvor man anbragte bådene om vinteren fortæller historien ikke noget om frem til 1957, hvor klubben fik mulighed for at leje et areal på Nokken som vinterplads.

I 1969 var det slut på Nokken, da det på det tidspunkt ikke længere var muligt at tage både op og i på dette sted. Efter et længere forhandlingsforløb med Københavns Kommune fik klubben mulighed for at etablere vinterplads og havn på et opfyldt areal på Kraftværksvej. Aftalen med Kommunen blev indgået sidst på året 1969, men faciliteterne blev først etableret i løbet af de kommende år. Klubhuset blev således indviet den 20. maj 1972 og havnen den 9. oktober 1976. Havnen er skabt ved opfyldning af det omgivende areal, og broerne er bygget af klubbens medlemmer.

KMK har i dag ca. 120 aktive medlemmer og et halvt hundrede støttemedlemmer. Klubben råder over i alt 97 havnepladser, fordelt med 46 på Kraftværksvej og 51 på de to broer i Frederiksholms Kanal. En del af de aktive medlemmer har havneplads uden for klubben og benytter udelukkende denne som vinterplads.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

KMK1923.dk © 2008-2017