Duelighedsbevis i KMK

I KMKs vedtægter står der at man skal erhverve sig et duelighedsbevis for at kunne føre båd i klubben. KMK har en “henstandsperiode” på hele to år efter indmeldelse. Derefter forventes det at man har kortet i styrehuset.

Instruktør Mads og Hr. Hviid

Dette gælder også i de tilfælde hvor flere personer deles om en båd. Det er altså ikke nok at det registrerede aktive medlem har et gyldigt duelighedsbevis. Alle som fører båden skal have beviset i orden.

I KMK mener vi at det er et rimeligt krav. Beviset er vigtigt fordi det giver stor indsigt i hvordan man skal opføre sig på vandet, og hvilket ansvar man har som bådfører.
Den maritime aktivitet i Københavns Havn eksploderet i en grad så der nu tales om at indføre yderligere trafikregulering.
Bådførerevner og kendskab til trafikreglerne er dermed endnu vigtigere. Har man “KMK” trykt på rumpetten bør man fremstå som det gode eksempel.

Duelighedskurset i KMK, 2020

KMK arrangerer Duelighedkurser for medlemmerne i samarbejde med Watergames.
Når du deltager her kommer du til at kende andre medlemmer som også skal kæmpe med at lære kompasafmærkninger, og derudover tilbydes kurset til en attraktiv pris.

Kontakt Poul Olsen hvis du vil tilmelde dig næste kursus.