Bestyrelsen

Bestyrelsen i KMK holder månedlige bestyrelsesmøder med gennemgang af økonomi og klubaktiviteter generelt. Kontakt os gerne hvis I ønsker et emne sat på bestyrelsens dagsorden.

RolleNavnEmail
FormandSøren Madsen, B5Email: kmk@kmk1923.dk
KassererKim Budtz MadsenEmail: kasserer@kmk1923.dk
BestyrelsesmedlemKenneth Pallier, B3
BestyrelsesmedlemPoul Olsen, B5
BestyrelsesmedlemSonny Jonassen, B5
SuppleantUlrik Grathwohl
SuppleantWilliam Broughton
RevisorJill Streit
RevisorsuppleantBrian Zinck