Vedtægter og formalia mv.

Vedtægter og øvrige regler pr. 24. marts 2024

Prisliste pr. 19. marts 2023

KMK henholder sig i øvrigt til “Standardreglement for overholdelse af orden i danske lystbådehavne og mindre fiskerihavne”