Medlemskab

For nærværende optages der ikke aktive helårsmedlemmer, og der er fortsat en ret lang liste af støttemedlemmer som venter på optagelse som aktivt helårsmedlem.

Bestyrelsen vurderer løbende om medlemsudskiftningen tillader optag af nye aktive helårsmedlemmer.

NB:
Vi optager støttemedlemmer der på sigt ønsker at blive aktive helårsmedlemmer i KMK, men gør opmærksom på at tildeling af både helårsmedlemskab og bådplads, den nuværende medlemsudskiftning taget i betragtning, har meget, meget lange udsigter.
Bestyrelsen vurderer at det kan tage op til 8-10 år.

Man kan stadig blive optaget som støttemedlem, hvis man er medejer af en båd i KMK eller har anden relevant tilknytning til klubben.

Optagelse som støttemedlem foregår ved at oplyse kassereren (mail: kasserer@kmk1923.dk) om dit fulde navn, adresse, telefon og mailadresse. Når man har modtaget bekræftelse fra kasseren, kan årskontingentet på kr 350,- indbetales på MobilePay 98947 eller til bank: 1551 5472717.

Øvrige henvendelser vedrørende indmeldelse, udmeldelse eller ændring af medlemsforhold, herunder ændring af postadresse, e-mail adresse, telefonnummer mv. rettes til: kmk@kmk1923.dk

AKTIVT HELÅRSMEDLEMSKAB og BÅDPLADSER:
Eventuelt optag af aktive helårsmedlemmer annonceres i bestyrelsesmødereferatet.
Ledige bådpladser og grejskure annonceres ligeledes i bestyrelsesmødereferatet, og kan søges af aktive medlemmer.
Proceduren for tildeling af bådpladser kan læses her.
Se i øvrigt §6 i klubbens vedtægter.