Medlemskab

KMK har to typer medlemskab: aktivt medlem og støttemedlem.
Aktive medlemmer har fået tildelt en bådplads.

Vi har desuden en mellemkategori – nemlig de medlemmer som har vinteroplagsplads for deres både hos KMK, men som ikke har bådplads i KMK. Disse kaldes Vintermedlemmer.

Vi optager støttemedlemmer der på sigt ønsker at blive aktive medlemmer i KMK, men gør opmærksom på at tildeling af aktivt medlemskab og bådplads, den nuværende medlemsudskiftning taget i betragtning, har lange udsigter.
Bestyrelsen vurderer at det kan tage helt op til 8-10 år.

Man bør være støttemedlem, hvis man er medejer af en båd i KMK eller har anden relevant tilknytning til klubben.

Optagelse som støttemedlem foregår ved at oplyse kassereren (mail: kasserer@kmk1923.dk) om dit fulde navn, adresse, telefon og mailadresse. Når man har modtaget bekræftelse fra kasseren, kan årskontingentet på kr 350,- indbetales på MobilePay 98947 eller til bank: 1551 5472717.

Øvrige henvendelser vedrørende indmeldelse, udmeldelse eller ændring af medlemsforhold, herunder ændring af postadresse, e-mail adresse, telefonnummer mv. rettes til: kmk@kmk1923.dk

AKTIVT MEDLEMSKAB og BÅDPLADSER:
Ledige bådpladser annonceres i bestyrelsesreferaterne med en ansøgningsfrist, og tildeles herefter blandt de ansøgende aktive medlemmer efter anciennitet.
Hvis ingen aktive medlemmer ansøger pladsen, tildeles pladsen eventuelt ansøgende støttemedlemmer med den højeste anciennitet, og støttemedlemmet overgår herefter til aktivt medlem.
Øvrige oplysninger om medlemskab mv. kan ses her
Se i også §2 og §6 i foreningens vedtægter.