Geotekniske boringer i Prøvestenskanalen

11. marts 2021: COWI forventer at påbegynde boringerne i Prøvestenskanalen på mandag den 15. marts, og færdiggøre borearbejdet fredag den 19. marts.

2. marts 2021: Boreprogrammet er blevet udsat et par dage, og er nu sat til at starte torsdag den 5. marts 2021.

22. februar 2021: COWI har meddelt os at de tidligere varslede jordprøveboringer øst for Margretheholms havn og i Prøvestenskanalen er planlagt til at starte 1. marts.

16. februar 2021: Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har den 16. februar 2021 givet By & Havn/COWI tilladelse til at udføre de ansøgte boringer. Tilladelsen er givet på følgende vilkår:

  1. Støj fra bygge- og anlægsaktiviteter, der gennemføres på søterritoriet, skal overholde de krav, der er fastsat af Københavns Kommune i ”Bygge- og anlægsforskrift i København, december 2016” Bilag 1 for aktiviteter, der gennemføres på land.
  2. Bygherre skal orientere Københavns Motorbådsklub og Margretheholms havn om aktiviteter, der kan påvirke anvendelsen af havneløbene.
  3. Bygherre skal sikre, at der ikke sker væsentlig ophvirvling af bundmateriale og tilslamning af sejlrender i forbindelse med borearbejdet.
  4. Projektet må ikke ændres væsentligt uden Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens godkendelse.
  5. Tilladelsen må ikke uden forudgående tilladelse fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen overdrages til andre.
  6. En meddelt tilladelse kan fortabes, såf.remt nogle af de for tilladelsen fastsatte vilkår ikke måtte blive opfyldt

Hele tilladelsens ordlyd kan læses her


December 2020

I forbindelse med forberedelserne til bygning af dæmningen på tværs af Prøvestenskanalen forventer vi at der vil blive foretaget syv geotekniske boringer i perioden 15. februar til 15. marts 2021.
Se venligst foto herunder for den nøjagtige placering af boringerne. For de af jer der stadig er på vandet skal I være opmærksom på at én af boringerne er placeret i sejlrenden.
Boringerne vil blive udført med flåde eller pram.

Tilsvarende boringer vil blive udført i samme periode på tværs af indsejlingen til Margretheholms havn (Lynetten).

I henhold til KMKs separate høringssvar for boringerne forventer vi at blive informeret nærmere om arbejdets udførelse såsom tidsplan mv., samt den efterfølgende oprydning (om nødvendigt).
Når vi har modtaget flere praktiske detaljer vil det fremgå af denne side.

Læs KMKs høringssvar for boringerne her.

Planlagte boringsplaceringer