Liv og udfoldelse på vandet 2021

forside_lille.jpg

Københavns havn har gennem de senere år gennemgået en transformation fra at være industrihavn til at være en rekreativ havn. 
Der er i øjeblikket et idékatalog fra Københavns Kommunes Kultur- og Fritidsforvaltning i høring. Høringsperioden slutter den 29. oktober 2021. 

KMK vil naturligvis gerne give sit besyv med. Enkelte medlemmer har allerede været involveret i udarbejdelse af diverse forslag gennem lokaludvalgene tæt på havnen. 
Vi vil derfor opfordre jer til at bladre idékataloget igennem, og gerne lade os vide hvis der er forslag i kataloget som I synes er særlig gode eller måske problematiske for klubben.

Idékataloget:
https://blivhoert.kk.dk/hoering/horing-af-idekatalog-liv-og-udfoldelse-pa-vandet

Lokaludvalgenes rapport kan læses her

Se også Havnevisionen fra 2014:
https://kk.sites.itera.dk/apps/kk_pub2/index.asp?mode=detalje&id=1103