Medlemsforhold

MEDLEMSKAB:
For nærværende optages der ikke aktive medlemmer, og der er fortsat en ret lang venteliste til optagelse som aktivt medlem.

Den 1. marts 2022 vil det blive vurderet om ventelisten kan genåbnes.

Støttemedlemmer optages umiddelbart.
Optagelse som støttemedlem foregår ved at oplyse kassereren (mail: kasserer@kmk1923.dk) om dit fulde navn, adresse, telefon og mailadresse – og indbetal derefter årskontingent kr 350,- på MobilePay 98947 eller til bank: 1551 5472717.

Øvrige henvendelser vedrørende indmeldelse, udmeldelse eller ændring af medlemsforhold, herunder ændring af postadresse, e-mail adresse, telefonnummer mv. rettes til: kmk@kmk1923.dk

BÅDPLADSER:
Ledige bådpladser og grejskure annonceres til de aktive medlemmer i bestyrelsesmødereferatet.
Proceduren for tildeling kan ses her.
Se i øvrigt §6 i klubbens vedtægter.