Medlemsforhold

MEDLEMSKAB:
For nærværende optages der ikke aktive medlemmer, og der er fortsat en ret lang venteliste til optagelse som aktivt medlem.

Den 1. marts 2022 vil det blive vurderet om ventelisten kan genåbnes.

Støttemedlemmer optages umiddelbart.

Henvendelser vedrørende indmeldelse, udmeldelse eller ændring af medlemsforhold, herunder ændring af postadresse, e-mail adresse, telefonnummer mv. rettes til: kmk@kmk1923.dk

BÅDPLADSER:
Ledige bådpladser og grejskure annonceres til de aktive medlemmer i bestyrelsesmødereferatet.
Proceduren for tildeling kan ses her.
Se i øvrigt §6 i klubbens vedtægter.