Medlemsforhold

MEDLEMSKAB:
For nærværende optages der ikke aktive medlemmer, og der er fortsat en ret lang venteliste til optagelse som aktivt medlem.

Den 1. marts 2022 vil det blive vurderet om ventelisten kan genåbnes.

NB:
På grund af den meget lange venteliste optager vi ikke længere støttemedlemmer der på sigt ønsker en bådplads i KMK, idet dette under de nuværende forhold har urimelig lange udsigter.
Man kan stadig blive optaget som støttemedlem, hvis man er medejer af en båd i KMK eller har anden relevant tilknytning til klubben.

Optagelse som støttemedlem foregår ved at oplyse kassereren (mail: kasserer@kmk1923.dk) om dit fulde navn, adresse, telefon og mailadresse. Når man har modtaget bekræftelse fra kasseren, kan årskontingentet på kr 350,- indbetales på MobilePay 98947 eller til bank: 1551 5472717,

Øvrige henvendelser vedrørende indmeldelse, udmeldelse eller ændring af medlemsforhold, herunder ændring af postadresse, e-mail adresse, telefonnummer mv. rettes til: kmk@kmk1923.dk

BÅDPLADSER:
Ledige bådpladser og grejskure annonceres til de aktive medlemmer i bestyrelsesmødereferatet.
Proceduren for tildeling kan ses her.
Se i øvrigt §6 i klubbens vedtægter.