Medlemsforhold

For nærværende optages der ikke aktive medlemmer, og der er fortsat en ret lang venteliste til optagelse som aktivt medlem.

Den 1. marts 2021 vil det blive vurderet om ventelisten kan genåbnes.

Støttemedlemmer optages umiddelbart.

Henvendelser vedrørende indmeldelse, udmeldelse eller ændring af medlemsforhold, herunder ændring af postadresse, e-mail adresse, telefonnummer, m.v. rettes til: kmk@kmk1923.dk

Ledige bådpladser og grejskure annonceres til de aktive medlemmer i bestyrelsesmødereferatet.